závěrečné

Maturity

Pokud jsi žákem maturitního oboru, na konci studia tě čeká maturitní zkouška.
maturita

Společná část

Český jazyk

Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Cizí jazyk

Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

maturita

Profilová část

Český jazyk

Písemná práce
Ústní zkouška

Cizí jazyk

(pokud si jej žák zvolil ve společné části)

Písemná práce
Ústní zkouška

Profilové zkoušky

2 až 3 další profilové (odborné)
zkoušky

maturita

Předměty profilové části maturitní zkoušky

Podnikání

(denní forma)

Povinné zkoušky:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, korespondence)
 • Účetnictví, ekonomika a právo
 • Projektové řízení (maturitní práce s obhajobou)

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
 • Informatika

Jednotlivá témata ke stažení

Podnikání

(dálková forma)

Povinné zkoušky:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomika, korespondence)
 • Účetnictví a právo
 • Ekonomika, management a marketing

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
 • Informatika

Jednotlivá témata ke stažení

Umělecké a řemeslné práce

Povinné zkoušky:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů (výtvarná příprava, monumentální malba)
 • Dějiny umění
 • Ekonomika a techniky

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
 • Informatika

Jednotlivá témata ke stažení

Kosmetické služby

Povinné zkoušky:

 • Odborný výcvik
 • Kosmetika
 • Zdravověda

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
 • Ekonomika

Jednotlivá témata ke stažení

Design interiéru

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní práce z odborných předmětů (navrhování designu a interiéru, počítačová grafika, učební praxe)
 • Dějiny umění
 • Teorie interiéru

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
 • Ekonomika

Jednotlivá témata ke stažení

Starožitník

Povinné zkoušky:

 • Sběratelství (praktická maturitní zkouška s obhajobou)
 • Dějiny hmotné kultury
 • Památková péče

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
 • Ekonomika

Jednotlivá témata ke stažení

zjisti si

Termíny konání

Didaktický test

V jarním zkušebním období: 2. - 5. května 2024

V podzimním zkušebním: období v termínu 1. – 10. září 2024

Profilová část

V jarním zkušebním období: 16. května - 10. června 2024

V podzimním zkušebním: období v termínu 1. - 20. září 2024

Jednoduchý postup

Přihlas se k maturitě

 • podat řediteli školy do 30. 11. 2023 (pro jarní zkušební období) či do 23. 6. 2024 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
 • úspěšně ukončit studium daného ročníku

Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

Image

Nevíš si rady?

Zeptej se někoho z učitelů.
Kontakty na učitele