Zkoušky z profesní kvalifikace

Komplexní informace naleznete na www.narodni-kvalifikace.cz

Po úspěšném vykonání  zkoušky z profesní kvalifikace obdrží absolvent osvědčení s celostátní platností, které bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli. Při splnění dalších podmínek lze získat výuční list i bez předchozího vzdělávání ve střední škole. (§ 113c, odst. 1, zák. č. 561/2004 Sb. – školský zákon)

Image

Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace (PK):

 • montér suchých staveb (36-021-H)
 • stavební truhlář (33-002-H)
 • truhlář nábytkář (33-001-H)
 • umělecký truhlář (82-001-H)
 • elektrické instalace (26-008-E)
 • elektrické rozvody (26-009-E)
 • elektrická zařízení (26-010-E)
 • montér elektrických instalací (26-017-H)
 • montér elektrických sítí (26-018-H)
 • montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
 • montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
 • montér hromosvodů (26-021-H)

Profesní kvalifikace stavební truhlář a truhlář nábytkář přitom tvoří úplnou kvalifikaci truhlář (33-56-H/01).
Profesní kvalifikace montér elektrických instalací, montér el. sítí, montér el. rozvaděčů, montér slaboproudých zařízení a montér hromosvodů tvoří úplnou kvalifikaci elektrikář (26-51-H/01), popř. elektrikář-silnoproud (26-51-H/02).

V případě zájmu o výše uvedené profesní kvalifikace kontaktujte:

kravacek@soutr.cz, zelinkova@soutr.cz
+420 724 352 497

 • Příprava teplých pokrmů (65-001-H)
 • Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
 • Příprava minutek (65-004-H)
 • Složitá obsluha hostů (65-008-H)
 • Barman (65-009-H)

V případě zájmu o výše uvedené profesní kvalifikace kontaktujte:

Marie Zemanová
vedoucí oboru služeb
marie.zemanova@soutr.cz
+420 736 601 215