Image

Elektrikář - silnoproud

Vzdělávací kurz s možností získání výučního listu

Kurz je veden formou přednášek, vybraná témata formou samostudia a následné konzultace. Výuka je zajišťována zejména v pracovní dny v odpoledních hodinách, pravidelně ve čtyřhodinových blocích. (v době od 15.00 do 19.00 hod.) V průběhu kurzu složí uchazeči potřebné zkoušky z profesních kvalifikací (montér el. instalací – 26-017-H, montér el. sítí – 26-018-H, montér elektrických rozvaděčů – 26-019-H, montér slaboproudých zařízení - 26- 020-H a montér hromosvodů – 26-021-H), které tvoří kvalifikaci úplnou a poté budou připraveni na složení závěrečné zkoušky, po jejímž úspěšném složení získají výuční list v oboru „Elektrikář-silnoproud“ ( 26-51-H/02).KÓD OBORU
26-51-H/02

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrikář - silnoproud

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední odborné vzdělání s výučním listem

CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE
100 hodin, trvání září - duben

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ
40 hodin, trvání duben - květen

PROSTŘEDKY VÝUKY
Výukový materiál pro teoretickou i praktickou výuku poskytne škola.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Kurz je určen pro posluchače se středoškolským (vyučen v oboru), i s vysokoškolským vzděláním

MÍSTO KONÁNÍ KURZU
Brno, Vídeňská 120 – Budova SOU tradičních řemesel s.r.o.

Image

Co vás čeká?

Náplň kurzu

Odborné znalosti teoretické

 • elektrotechnika obecně (základy)
 • elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
 • technické kreslení v elektrotechnice
 • měření elektrických veličin
 • vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
 • venkovní elektrická vedení
 • trafostanice
 • elektrické stroje a přístroje
Image

Odborné znalosti praktické

 • Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení elektrických rozvodů.
 • Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí.
 • Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení
 • Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie pro podružná měření.
 • Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Zahájení a průběh kurzu:

 • ověření dosavadních znalostí při zahájení kurzu
 • teoretická i praktická výuka ve školních učebnách
 • zkoušky z profesních kvalifikací
Image

Po úspěšném složení zkoušek z profesních kvalifikací :

 • umožnění vykonání závěrečné zkoušky v řádném termínu (červen)
 • absolventi mohou být podle individuálních požadavků proškoleni dle NV. č. 194/2022 Sb. – odborná způsobilost pro práci na elektrických zařízeních.
Image

Cena kurzu

Zdokonalovací kurz

6 900,00 Kč

Zkoušky z PK (5 zkoušek)

6 900,00 Kč

Závěrečná zkouška

6 900,00 Kč

DPH

11 046,00 Kč

Celkem za jednoho uchazeče včetně DPH

63 646,00 Kč

Informace k organizaci kurzu

Případní zájemci se mohou přihlásit, popřípadě získat více informací na e-mailu
zelinkova@soutr.cz.,

tel. 724 352 497