Poradenské pracoviště

Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem nebo prostě potřebuješ pomoc, jsme tu pro tebe.

Image

Ing. Šárka Michalová

Výchovný poradce a preventista pro patologické jevy

konzultační hodiny dle domluvy: 602 591 919
michalova@soutr.cz

Střední škola tradičních řemesel, Střední 59 Brno, zřizuje dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 197/2016 Sb.) školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

Pro žáky školy se rovněž organizují preventivní programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zavolej na Linku bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz