Doučování žáků škol – Realizace investice z národního plánu obnovy

Vedení školy Aktuálně

SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o., je příjemcem podpory EU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od března 2022 probíhá doučování v předmětech: český jazyk, matematika, anglický jazyk, odborné předměty a účetnictví.