Třídní schůzky 17. 4. 2024

Jitka Zelinková Aktuálně

Třídní učitelé poslali zákonným zástupcům informace o čase a učebně třídních schůzek.