Doučování žáků škol. Investice z národního plánu obnovy

Vedení školy Aktuálně, Projekty

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Doučování v předmětech: český jazyk, matematika, anglický jazyk, odborné předměty a účetnictví.